หลักสูตร

 

 

วันสัมมนา

สถานที่

ราคาปกติ

พิเศษ !!!

 

Cogeneration Power Plant Feasibility Study in Factory

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนในระบบโรงไฟฟ้า Cogeneration

ในภาคอุตสาหกรรม

2 - 3 ตุลาคม 2557

โรงแรม เดอะ สุโกศล (พญาไท)

15,000 บาท

ชำระค่าสัมมนาก่อน วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ลดเหลือ 13,000 บาท

 

 

 

 

 

หลักสูตร

 

 

วันสัมมนา

สถานที่

ราคาปกติ

พิเศษ !!!

 

Permit, License & Provilege for VSPP Project Development

ใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

ในประเทศไทย

21-22 ตุลาคม 2557

โรงแรม เดอะ สุโกศล (BTS พญาไท)

18,000 บาท

ชำระค่าสัมมนาก่อน วันที่ 22 กันยายน 2557 ลดเหลือ 16,000 บาท

 

 

 

 

 

หลักสูตร

 

 

วันสัมมนา

สถานที่

ราคาปกติ

พิเศษ !!!

 

VSPP-SPP Project Feasibility Study for Bank & Investor Financing

การศึกษาควาเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้า VSPP-SPP เพื่อให้ได้รับ

การสนับสนุนทางการเงิน จากสถาบันการเงินและนักลงทุน

28-29 ตุลาคม 2557

โรงแรม เดอะ สุโกศล (พญาไท)

22,000 บาท

ชำระค่าสัมมนาก่อน วันที่ 29 กันยายน 2557 ลดเหลือ 19,000 บาท

 

 


 

  HOME ABOUT US OUR SERVICES OUR CLIENTS NEWS & EVENTS CONTACT US CAREER  
        Vision - Mission
    Message from MD
    Company Profile
    Management
    VDO Presentation
    What others talk about us
    World Class Partners
    What is ESCO
    Why EEI
    ESCO Guaranteed
    ESCO Shared Savings
    ECM
 

Copyright ©2009 Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI : Energy Service Company) All rights reserved.