Thai English
 
Username
Password
Login as
 
 
 
 
   Email Address  
 
   
 
 
   
 


EEI News and Events

รางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น 2553
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Date : 23 ธันวาคม 2553

More

EEI News and Events

Thailand ESCO Fair 2010
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Date : 23 ธันวาคม 2553

More

EEI News and Events

Asia Energy and Asia Environment Forum 2010
ไบเทค บางนา

Date : 26 มิถุนายน 2553

More

EEI News and Events

ESCO Matching for Executive
-

Date : 24 กุมภาพันธ์ 2553

More

EEI News and Events

EEI Press Conference
-

Date : 21 มกราคม 2553

More

EEI News and Events

รางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น 2552
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Date : 15 ธันวาคม 2552

More

EEI News and Events

Thailand ESCO Fair 2009
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Date : 15 ธันวาคม 2552

More

EEI News and Events

BKP Cogeneration Site Visit
จัดโดย สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ

Date : 12 December 2007

More

EEI News and Events

ESCO Fair ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง
ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Date : 4 December 2007

More

โครงการรวมพลังคนไทย ต้านภัยโลกร้อน ภายใต้งานสัมมนา “1 องศา จุดเปลี่ยนประเทศไทย”
Place : ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์พาร์ค ถ.สุขุมวิท 22
Date : 26 November 2007
Detail : คุณอาทิตย์ เวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโอกาสนี้ด้วย
สัมมนา ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
Place : ณ ห้องอัญชัญ ชั้น 24 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ
Date : 21 November 2007
Detail : คุณรวมลาภ อนันตศานต์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย "วิธีการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร" ความรู้ทั่วไป เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างโครงการ
EEI News and Events

Thailand Energy Day 2007
Impact Muang Thong Thani

Date : 16-18 November 2007

More

EEI News and Events

ESCO Fair ส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล จังหวัดอุดรธานี

Date : 14 November 2007

More

สัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจัดการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา
Place : ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
Date : 5 November 2007

 

อีอีไอ พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม สหสินวัฒนา จ.จันทบุรี
Date : 5-6 October 2007

More

อีอีไอ เป็นตัวแทนบริษัท ESCO เมืองไทย ร่วมงาน
ASIAN ENERGY BUSINESS FORUM 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์

Date : 22-24 August 2007

More

Thailand ESCO Fair 2007
Date :8 August 2007

More

Press Visit at Sahasinwattana Cogeneration
Date : 26 July 2007

More

EEI Press Conference at Four Season Hotel Bangkok
Date : 25 July 2007

More

 

 
 
Copyright ? 2007 Excellent Energy International Co., Ltd. (EEI : Energy Service Company) All rights reserved.